?

Log in

No account? Create an account
Eugene [userpic]

BBC World

September 5th, 2004 (10:46 am)

Smotrya edinstvenny v tekushem otele kanal na ponyatnom yazyke, nelza ne zadatsa voprosom -- pochemu eto oni uporno VVP nazyvayut 'President Pyutin' (cherez YU)?

Comments

Posted by: Кроль в Изгнании (king_in_exile)
Posted at: September 5th, 2004 01:49 am (UTC)

Potomu chto dlya Путин nuzhno pisat' Pootin. Or, even Put in

Posted by: HECKBuK (heckbuk)
Posted at: September 10th, 2004 06:08 pm (UTC)

"И ты бы, Ваня, у них был Ванья." (с) ВСВ

2 Read Comments